033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

วัคซีนซิโนฟาร์มเข็มแรก อบจ.ชลบุรี 


วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ACS3720) ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาประมาณ 200 คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก และประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอศรีราชา วันละ 2,500 คน รวม 5,000 คน ที่ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
.
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ จำนวน 150 คน ที่มาอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดเครื่องดื่มและอาหารว่างเพื่อรับรอง
.
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะให้เจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เพิ่มให้อีกครั้งในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 ประมาณ 10,000 คน

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
29 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com