033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 


สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ด้วยระบบ TCAS

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com