033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

การประชุมสมัยวิสามัญประจำปีการศึกษา 2563 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา 


การประชุมสมัยวิสามัญประจำปีการศึกษา 2563 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ณ สำนักงานใหญ่บริษัทชัยรัชการ จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com