033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

ประชุมสัญจร(จังหวัดเชียงใหม่) วาระที่ 2 ครั้งที่ 20/2563 


การประชุมสัญจรคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา 
วาระที่ 2 ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
.
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
- คณะเดินทาง โดยรถยนต์ โดยเครื่องบิน(รถตู้ไปรับที่สนามบิน)
พบกันที่ โรงแรมสมายล์ ล้านนา 
- 12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านโอ้กะจู๋ สาขา นิ่มซี่เส็ง
- 14.00 น. เดินทางถึงวัดพระธาตุดอยคำ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นำคณะถวายผ้าห่มพระธาตุ ความยาว 52 เมตร
- 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา 
อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา คุณปรีชา กล่าวต้อนรับ ในฐานะประธานชมรมACSภาคเหนือ
พี่วิชัย รุ้งเจริญถาวร ประธาน ACS2306 กล่าวต้อนรับ
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ กล่าวขอบคุณ และเชิญคุณไพศาล ประธาน ACS4124 เจ้าของโรงแรมสมายล์ ล้านนา กล่าวต้อนรับและเริ่มประชุม ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา 
- 18.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารกาแล (ชมรมACSภาคเหนือ รับรอง)
- 21.00 น. พักผ่อน
___________________________________________________
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
- 9.00 น. เดินทางไปพระธาตุดอยสุเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นำคณะถวายผ้าห่มพระธาตุ ความยาว 49 เมตร
- 12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านโป่งแยงแอ่งดอย
- 14.00 น. ไปสัมผัสบรรยากาศที่ม่อนแจ่ม
- 17.30 น. รับประทานอาหารจีนที่ร้านเจี่ยท้งเฮง (ร้านดังของเชียงใหม่)
หลังรับประทานอาหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มหนึ่งอิสระ / กลุ่มสองเดินทางไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
- 22.00 น. พักผ่อน
___________________________________________________
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
- 9.45 น. เดินทางไปที่วัดพระสิงห์วรวิหาร นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นำคณะถวายผ้าห่มพระธาตุ ความยาว 80 เมตร
- 11.30 น. รับประทานอาหารที่ร้านเฮือนเพ็ญ
- 13.30 น. นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นำคณะถวายพระบรมสารีริกธาตุ วัดดอนจั่น ครูบาปราโมทย์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ เป็นผู้อัญเชิญมา
- 16.00 น. คุณไพศาล ประธาน ACS4124 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงสุกี้ยูนาน ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา 
- 17.30 น. เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่
- 20.20 น. คณะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความปลอดภัย

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com