033-002-988 acs.connection@gmail.com
image

ประกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรประกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาปิดทำการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการาชาปิดทำการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 


????ประกาศ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาปิดทำการตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ
.
เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
.
ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
888 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com