033-002-988 acs.connection@gmail.com
image
เจ้าของธุรกิจ
dutchgreenery
ประเภทธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมอาหาร

บริษัทดัทซ์ กรีนเนอรี่ จำกัด
บริษัทดัทซ์ กรีนเนอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร แบบครบวงจร โดยสินค้าและบริการแบ่งเป็น 4 อย่าง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลุกพิเศษ ถังน้ำขนาดใหญ่ และโรงเรือน

Dutchgreenery

บริษัทดัทซ์ กรีนเนอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร แบบครบวงจร โดยสินค้าและบริการแบ่งเป็น 4 อย่าง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ วัสดุปลุกพิเศษ ถังน้ำขนาดใหญ่ และโรงเรือน

Seeds

เราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่เหมาะจะปลูกได้ทั้งในดินและในถ้วย ระบบไฮโดรโปรนิคส์ ซึ่งฟาร์มเกือบทุกฟาร์มเลือกใช้เมล็ดที่เรานำเข้า

Growing Media

เรานำวัสดุปลูกจากบริษัท Bas Van Buuren B.V., ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสินค้าที่นำเข้าคือ

 

พีทมอส (Peat Moss) สำหรับใช้เพาะต้นกล้า เพื่อให้ได้ต้นกล้าที่แข็งแรง

เพอร์ไลท์(Perlite) สำหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปรนิคส์

เวอร์มิคิวไลท์(Vermiculite) มักใช้คู่กับเพอร์ไลท์ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปรนิคส์

 

Greenhouse&Meterial

จำหน่ายอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ใช้ในโรงเรือน เช่น รอก, Lockwire Profile, ฟิล์มที่ใช้มุงหลังคาในโรงเรือน, ตาข่ายกันแมลง, หลาสติกคลุมดินกันวัชพืช, ถาดเพาะขนาดต่าง ๆ

 

ลิ้งค์กิจการ

เข้าชม : 2643

ผู้สนันสนุนเว็บไซต์
ปาฏิหารย์ย้อนเวลา
29 หมู่ที่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 033-002-988
อีเมล : acs.connection@gmail.com